Rekonstrukcija Mrzlek Renče Vogrsko

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Obnova vodovodnega omrežja Mrzlek v občini Renče Vogrsko

Obveščanje javnosti o izvajanju operacije

REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK

Hidravlična analiza obstoječega vodovodnega omrežja v občini Renče Vogrsko je za posamična področja pokazala neprimerno nizke ali previsoke tlake. Posledično so zaznane velike tlačne izgube in premajhne hitrosti na določenih odsekih.

Naselja Bukovice, Renče, Vogrsko, Bazara in Volčja Draga se nahajajo na območju, ki se potencialno lahko napaja tako iz vodovodnega sistema Mrzlek (vodni vir Mrzlek), kot Hubelj (vodni vir Hubelj). Zaradi neustreznih (premajhnih) profilov magistralnih in primarnih cevovodov (iz smeri Volčje Drage in Bukovice) se Renče dejansko nahajajo na območju vododelnice obeh vodovodnih sistemov. Posledično so hitrosti v sistemu zelo majhne, starost vode pa velika. Uporabniki se občasno srečujejo s težavami, kot so kakovostno in organoleptično neustrezna pitna voda.