Rekonstrukcija Mrzlek Renče Vogrsko

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Obnova vodovodnega omrežja Mrzlek v občini Renče Vogrsko

Obveščanje javnosti o izvajanju projekta

REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA Z NAMENOM HIDRAVLIČNIH IZBOLJŠAV NA VODOVODNEM SISTEMU MRZLEK

Hidravlična analiza obstoječega vodovodnega omrežja v občini Renče Vogrsko je za posamična področja pokazala neprimerno nizke ali previsoke tlake. Posledično so zaznane velike tlačne izgube in premajhne hitrosti na določenih odsekih.

Naselja Bukovice, Renče, Vogrsko, Bazara in Volčja Draga se nahajajo na območju, ki se potencialno lahko napaja tako iz vodovodnega sistema Mrzlek (vodni vir Mrzlek), kot Hubelj (vodni vir Hubelj). Zaradi neustreznih (premajhnih) profilov magistralnih in primarnih cevovodov (iz smeri Volčje Drage in Bukovice) se Renče dejansko nahajajo na območju vododelnice obeh vodovodnih sistemov. Posledično so hitrosti v sistemu zelo majhne, starost vode pa velika. Uporabniki se občasno srečujejo s težavami, kot so kakovostno in organoleptično neustrezna pitna voda.

 

Predvideni ukrepi pri rekonstrukciji vodovodnega omrežja

Predvideni ukrepi pomenijo zagotavljanje rezervnega zajetja za pitno vodo (bodisi Mrzlek ali Hubelj) za naselja Bukovica, Renče, Vogrsko, Bazara in Volčja Draga, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost obratovanja vodovodnega sistema.

Vodovodno omrežje bo rekonstruirano v skupni dolžini 4.601 m in razdeljeno na 5 odsekov:

  • Odsek 1 - Rekonstrukcija magistralnega cevovoda na odseku med Bazaro in Volčjo Drago.
  • Odsek 2 - Gradnja povezovalnega vodovoda Bilje - Bukovica.
  • Odsek 3 - Rekonstrukcija magistralnega cevovoda na odseku med Britofom in Rančami.
  • Odsek 4 - Rekonstrukcija primarnega cevovoda na odseku med Renčam in Žigoni.
  • Odsek 5 - Rekonstrukcija primarnega cevovoda na odseku med Renčam in Arčoni.
  • Dodatne ureditve - Poleg vodovodnega omrežja se bo ob trasah vodovodov uredilo še fekalno in meteorno kanalizacijo, elektro kabelsko kanalizacijo in javno razsvetjavo.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša
2.638.236,49 EUR.

Ureditev vodovodnega omrežje Mrzlek načrt renče Vogrsko

Odsek 1

Rekonstrukcija magistralnega cevovoda na odseku med Bazaro in Volčjo Drago.

Odsek 1

Odsek 2

Gradnja povezovalnega vodovoda Bilje - Bukovica.

Odsek 2

Odsek 3

Rekonstrukcija magistralnega cevovoda na odseku med Britofom in Rančami.

Odsek 3

Odsek 4

Rekonstrukcija primarnega cevovoda na odseku med Renčam in Žigoni.

Odsek 4

Odsek 5

Rekonstrukcija primarnega cevovoda na odseku med Renčam in Arčoni.

Odsek 5

Dodatne ureditve

Poleg vodovodnega omrežja se bo ob trasah vodovodov uredilo še fekalno in meteorno kanalizacijo, elektro kabelsko kanalizacijo in javno razsvetjavo.

Dodatne ureditve